Toaletowe kłopoty – zapchane rury

Tak, niektóre środki higieniczne mogą powodować zapychanie toalet.
Przede wszystkim chodzi tutaj o produkty, które nie są biodegradowalne lub nie rozpuszczają się w wodzie, takie jak chociażby mokre chusteczki, podpaski higieniczne, tampony, płatki kosmetyczne czy wkładki laktacyjne. Te produkty, jeśli zostaną spłukane do toalety, mogą utknąć w rurach kanalizacyjnych i spowodować zatkanie systemu.

Zapobieganie zapychaniu toalet można osiągnąć, stosując się do kilku ważnych zasad:

  • Nie spłukuj żadnych środków higienicznych do toalety, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone na opakowaniu, że produkt jest bezpieczny do spłukiwania.
  • W przypadku korzystania z mokrych chusteczek lub podobnych produktów, zawsze wyrzucaj je do kosza po użyciu, a nie do toalety.
  • Używaj odpowiednich pojemników na śmieci w łazience, aby zapewnić, że wszelkie nieodpowiednie produkty zostaną prawidłowo usunięte.
  • Zachowuj regularne czyszczenie rur kanalizacyjnych, aby zapewnić ich prawidłowe działanie i uniknąć potencjalnych zatkań.

Wrzucają i zapychają…

Jeśli masz problem z pracownikami, którzy nadal wrzucają nieodpowiednie produkty do toalety, istnieją kilka sposobów, aby temu zapobiec lub rozwiązać ten problem:

  • Edukacja pracowników: Organizuj szkolenia lub informacyjne spotkania, na których wyjaśnisz pracownikom, dlaczego ważne jest nie wrzucanie nieodpowiednich produktów do toalety. Wyjaśnij, że może to prowadzić do poważnych problemów z kanalizacją i konieczności naprawy, co może być kosztowne dla firmy.
  • Wyraźne oznakowanie: Umieść w łazienkach wyraźne oznakowanie informujące, jakie produkty można spłukiwać do toalety, a jakie należy wyrzucać do kosza. Wykorzystaj obrazy lub piktogramy, aby przekazać tę informację w sposób łatwy do zrozumienia.
  • Zamontuj odpowiednie pojemniki na śmieci: Zapewnij dostępne i wygodne pojemniki na śmieci w łazienkach, aby zachęcić pracowników do prawidłowego usuwania nieodpowiednich produktów. Upewnij się, że kosze są regularnie opróżniane, aby uniknąć nadmiernego zapełnienia.
  • Komunikacja wewnętrzna: Skorzystaj z komunikacji wewnętrznej, takiej jak e-maile, plakaty lub wewnętrzny intranet, aby przypominać pracownikom o ważności prawidłowego użytkowania toalety i konsekwencjach wrzucania nieodpowiednich produktów.
  • Monitorowanie i sankcje: Jeśli problem nadal występuje, rozważ regularne sprawdzanie łazienek, aby zidentyfikować osoby, które nadal wrzucają nieodpowiednie produkty do toalety. Wprowadź odpowiednie sankcje dla osób, które nie przestrzegają zasad higieny.

Przede wszystkim papier toaletowy

Produkty higieniczne, które można spuszczać w toalecie, to przede wszystkim papier toaletowy. Papier toaletowy jest specjalnie zaprojektowany do rozpuszczania się w wodzie i nie powinien powodować problemów z zapychaniem rur kanalizacyjnych.

 

W przypadku innych produktów higienicznych, zawsze warto sprawdzić etykiety i zalecenia producenta. Istnieją specjalne produkty, takie jak mokre chusteczki do spłukiwania (np. specjalnie oznaczone jako „flushable” lub „biodegradable”), które są bezpieczne do spłukiwania. Należy jednak upewnić się, że są one zgodne z lokalnymi wytycznymi i normami dotyczącymi kanalizacji.

 

Jeśli nie masz pewności, czy dany produkt można spłukiwać do toalety, zawsze lepiej jest wyrzucić go do kosza. W ten sposób unikniesz ryzyka zatkania toalety i problemów z kanalizacją. Pamiętaj, że toaleta służy do usuwania jedynie substancji organicznych i papieru toaletowego, a wszelkie inne odpady powinny być odpowiednio usuwane w wyznaczonych pojemnikach na śmieci.