Lekko różowy, a jednak turkusowy…

Turkusowy styl zarządzania, znany również jako "turkusowa organizacja" lub "turkusowy model zarządzania", odnosi się do nowatorskiego podejścia do zarządzania i organizowania pracy w firmach. Ten model kładzie nacisk na zespołową współpracę, autonomię pracowników i dążenie do osiągnięcia celów organizacji w sposób elastyczny i zorientowany na wartości.
To model zarządzania, w którym Helpomat porusza się już od kilku dobrych lat. Chcemy trochę przybliżyć samą koncepcję, a może i zainspirować do rozważenia innego stylu zarządzania. Na pewno nie jest to model dla każdego i dla nas również potrafi on być czasem „płynny”, ale chyba cały w tym jego urok.

Turkusowy styl zarządzania opiera się na kilku kluczowych zasadach:

  • Samoorganizacja: W turkusowym modelu zarządzania, pracownicy mają większą autonomię w podejmowaniu decyzji i organizowaniu swojej pracy. Hierarchiczne struktury są zastępowane sieciowymi strukturami, które umożliwiają płynny przepływ informacji i współpracę między różnymi zespołami.
  • Współpraca i wartości: Turkusowy styl zarządzania kładzie duży nacisk na współpracę i tworzenie wartości. W organizacjach turkusowych, pracownicy często pracują w zespołach, które mają wspólne cele i działają na zasadzie współzależności, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
  • Dążenie do celów społecznych: Turkusowe organizacje często mają na celu nie tylko generowanie zysków, ale również rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. Są one zorientowane na długoterminowy wpływ i angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Transparentność i uczciwość: W turkusowym stylu zarządzania istotne jest utrzymanie transparentności i uczciwości we wszystkich dziedzinach działalności organizacji. Informacje są otwarte i dostępne dla wszystkich członków zespołu, a decyzje podejmowane są na podstawie uczciwych i etycznych zasad.

Czego na co dzień nie ma lub nie trzeba w turkusowej organizacji?

  • nie ma szefa
  • nie ma menadżera, ale jest lider
  • lider nie jest „poganiaczem niewolników”, jest liderem wiedzy
  • lider wiedzy nie wydaje rozkazów, ale dzieli się wiedzą i podpowiada możliwości i rozwiązania
  • nie każdy musi być liderem i nie każdy musi chcieć nim być

Turkusowy styl zarządzania jest stosowany przez niektóre organizacje, które dążą do przełamania tradycyjnych modeli hierarchicznych i tworzenia bardziej elastycznych i wartościowych miejsc pracy. Jednak nie jest on jeszcze powszechnie stosowany i nie istnieje jeden ustalony wzór, który można zastosować do wszystkich organizacji. Każda turkusowa organizacja może mieć swoje własne podejście i implementację tego modelu.