Darmowe podpaski w Twojej firmie – program pilotażowy

Zaproponowanie programu pilotażowego wprowadzenia darmowych podpasek do firmy może być skutecznym sposobem na przekonanie szefa do wprowadzenia darmowych środków higienicznych dla pracownic firmy.
Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

  • Badanie potrzeb: Przeprowadź ankietę wśród pracowników, aby zbadać ich potrzeby i preferencje dotyczące dostępności darmowych podpasek. Zapytaj o ich zdanie na temat wprowadzenia takiego programu i jakie korzyści by z tego wynikły. Te informacje będą ważne przy argumentowaniu za programem pilotażowym
  • Przygotowanie kosztorysu: Przygotuj kosztorys, który pokazuje szefowi, ile będzie kosztował program pilotażowy. Uwzględnij koszty zakupu podpasek, tamponów lub innych produktów higienicznych oraz ich dystrybucji. Upewnij się, że koszty są realistyczne i oparte na dokładnych danych rynkowych i koniecznie napisz do Eweliny Żołnowskiej po wycenę Helpomatu ewelina.zolnowska@helpomat.pl
  • Określenie zakresu pilotażu: Zaproponuj konkretne parametry pilotażu, takie jak czas trwania, liczba uczestniczących pracowników, lokalizacja i dostępność podpasek. Możesz zaproponować, na przykład, że program będzie trwał przez 6 miesięcy, obejmując 20 pracowników w wybranym dziale.
  • Wyjaśnienie korzyści: Przygotuj argumenty dotyczące korzyści, jakie firma może osiągnąć dzięki programowi pilotażowemu. Wspomnij o zwiększeniu zadowolenia i komfortu pracowników, poprawie morale, redukcji nieobecności z powodu braku dostępu do środków higienicznych oraz pozytywnym wpływie na wizerunek firmy.
  • Monitorowanie wyników: Zaproponuj system monitorowania wyników pilotażu, aby zbierać dane i informacje zwrotne od uczestniczących pracowników. Możesz przeprowadzić ankiety lub spotkania grupowe, aby ocenić, jak program wpływa na pracowników i jakie są ich opinie.
  • Przedstawienie raportu końcowego: Po zakończeniu programu pilotażowego, przygotuj raport końcowy, w którym podsumujesz wyniki i osiągnięte korzyści. Przedstaw go szefowi, podkreślając pozytywne efekty i poproś o rozważenie wprowadzenia stałego programu darmowych podpasek w firmie.

Dowiedz się więcej o wellbeingu kobiet w pracy