3 aspekty menopauzy, które musi zrozumieć każdy pracodawca.

“Byłam trzy razy w ciąży, podczas których byłam traktowana z szacunkiem, ale w okresie menopauzy z podobnymi wahaniami nastroju, nudnościami itp., stałam się obiektem biurowych żartów”*
Nie jest odkryciem fakt, że znakomita większość stanowisk pracy, usług i produktów są projektowane zgodnie z uniwersalnymi potrzebami człowieka, czyli mężczyzn.

Szacuje się, że 25% kobiet doświadcza objawów, które wpływają na ich jakość życia osobistego i zawodowego. 

Dlatego konieczność zadbania o potrzeby kobiet w poszczególnych etapach ich życia staje się dla pracodawców faktem.

Jednak  wraz ze starzeniem się siły roboczej i rosnącymi wskaźnikami zatrudnienia kobiet w całej Europie, coraz więcej kobiet będzie pracować w okresie przechodzenia menopauzy i po menopauzie. 

Czego chcą pracujące kobiety w okresie menopauzy?

1. Świadomości i wiedzy pracodawcy na temat menopauzy oraz zrozumienia, jak fizyczne środowisko pracy może wpływać na kobiety w okresie menopauzy

 • Zrozumienia, że uderzenia gorąca mogą powodować zakłopotanie i dyskomfort, a nocne poty mogą prowadzić do zaburzeń snu, co z kolei może u niektórych kobiet powodować zmęczenie i trudności z koncentracją w kolejnym dniu pracy.
 • Menedżerowie powinni zdawać sobie sprawę, że chociaż przechodzenie menopauzy może powodować problemy dla niektórych kobiet, takie skutki mijają i kobiety mogą potrzebować wsparcia jedynie tymczasowo.
 • Pracodawcy nie powinni postrzegać menopauzy w nadmiernie negatywnym świetle, na przykład jako „dolegliwości” lub „stanu” dotykającego wszystkie starsze pracownice.
 • Powinni mieć świadomość, że menopauza jest normalnym procesem, który jest bardzo zmienny między kobietami. Ważne, aby nie uogólniać doświadczeń kobiet ani nie zakładać, że jakiekolwiek konkretne doświadczenia lub zachowania są problematyczne lub można je przypisać menopauzie.

2. Komunikacji – umiejętności i zachowania komunikacyjne pracodawcy czy też menedżera

 • Empatia, czyli wyrażanie zrozumienia i świadomości tego, jak to jest być na miejscu tej kobiety, jeśli opisała, że ​​ma problemy z menopauzą.
 • Szacunek, czyli uważne słuchanie i poważne traktowanie takich trudności, jednocześnie nie zmuszając kobiet do omawiania kwestii, co do których nie czują się komfortowo.
 • Rozmowy powinny być prowadzone na osobności, a menedżerowie powinni traktować uzyskane informacje jako poufne, chyba że uzyskają wyraźną zgodę na ujawnienie osobom trzecim.
 • Pracodawcy i menedżerowie nie powinni głośno komentować lub wypowiadać uwag związanych z menopauzą lub jej objawami w miejscu pracy.
 • Nie używać zawstydzającej terminologii, takiej jak „problemy kobiet” lub „problemy związane z płcią, związane z wiekiem”.
 • Tematu menopauzy nie należy traktować jako niewartego poważnego rozważenia.
 • Chociaż uznajemy, że menopauza nie powinna być „dużym problemem”, obejmującym nadmierne i niepotrzebne przesłuchiwanie, unikanie rozmowy na jej temat może mieć równie niepożądane skutki.
 • Niektórzy menedżerowie mogą całkowicie unikać takich dyskusji z powodu ich osobistego dyskomfortu, przez co ocena pracownicza może być nieadekwatna, ponieważ nie rozpoznają, że menopauza może być przyczyną jakichkolwiek trudności w pracy.
 • Ważne jest, aby pracodawcy i menedżerowie liniowi w żaden sposób nie nękali ani nie karali kobiet, oraz nie udawali, że temat nie istnieje i osądzali kobiet z powodu przechodzenia przez menopauzę.

3. Inicjatyw pracodawców, obejmujące szkolenie personelu i podnoszenie świadomości, a także pomocne polityki.

 • Wolne od pracy – polityka absencji powinna uwzględniać czas urlop, jeśli objawy menopauzy są szczególnie uciążliwe.
 • Traktowanie wizyt lekarskich dotyczących menopauzy jako uzasadnione powody nieobecności w pracy;
 • Elastyczne godziny pracy i przerwy, gdy jest to konieczne. W przypadku niektórych kobiet może to oznaczać tymczasowe zmiany w zakresie obowiązków.
 • Powinny istnieć zasady, w tym szkolenia, które pomogą pracodawcom/kierownikom i kobietom łatwiej mówić o menopauzie. Dyskusji tych nie należy unikać, są one niezbędne, jeśli mają zostać wprowadzone zmiany w pracy.
 • Wdrożenie otwartego podejścia do ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników umożliwiłoby dyskusję na temat menopauzy wspólnie z kobieta doświadczającymi tych trudności.
 • Wprowadzenie zasad, które zachęcają do pozytywnego podejścia do zdrowia kobiet, do tematu zdrowia ogólnie i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.
 • Dostępność i możliwość rozmowy z menedżerkami, ponieważ kobiety często czują się bardziej komfortowo rozmawiając o swoich sprawach z innymi kobietami.
 • Wdrożenie szkoleń na temat menopauzy w miejscach pracy, tak aby w szczególności menedżerowie mieli wiedzę, pewność siebie i umiejętności, które mogą wspierać panie w ich codziennej pracy.
 • Również szkolenie w zakresie prowadzenia delikatnych rozmów na tematy osobiste.
 • Szkolenia dotyczące menopauzy muszą być dostępne dla personelu na wszystkich poziomach. Menopauza powinna być tematem „na radarze” dla wszystkich pracowników, aby zacząć przeciwdziałać tabu, zawstydzaniu i stygmatyzacji.
 • Organizacja nieformalnych grup informacyjnych lub nawet wsparcia dla kobiet w okresie menopauzy.

Post inspirowany i oparty na badaniach na temat menopauzy w pracy na rynku UK. https://buff.ly/3kn1ioe / https://buff.ly/3vqfHGz